Hónap szerinti archívum: április 2017


A “Vörös Csepel” hűségében talán leginkább megbízott a kommunista diktatúra. Mindhiába, pár nap múlva összeomlott a helyi hatalom, bázisaikat rövid időn belül elfoglalták a zsarnokságot végképp megelégelő tömegek. A felkelők különösen a városrész központját és a Királyerdőt vonták ellenőrzésük alá. Bár a régi hatalom átmenetileg visszaszerezte a városrészt, de a […]

Eörsi László: A csepeli fegyveres ellenállás, 1956


„Hatvan évvel ezelőtti személyes emlékek, még oly jelentősek is, mint a magyar forradalom pillanatairól szóló beszámolók, könnyen a feledés homályába merülnek. Egyre kevesebben vannak, akik látták, átélték, netán aktív részesei voltak az eseményeknek. Az idő múlásával csökken az esélye, hogy újabb hiteles visszaemlékezések szülessenek az utókor számára. Helyükre lép kommunikációs […]

Dercsényi Péter: Kamaszkor ’56-ban


„Az 1956-os magyar forradalom szegedi eseményeiben kiemelkedő és meghatározó jelentőségű volt Baróti Dezső szerepvállalása, aki akkor a Szegedi Tudományegyetem rektora volt. Annak ellenére volt ez így, hogy az egyetemi forradalmi bizottsági tagságán kívül semmiféle tényleges forradalmi vezető tisztséget nem töltött be. Már a forradalom kitörése előtt a szegedi MEFESZ létrejöttének […]

Bálint László: Rektor a forradalomban és a megtorlásban“Megint egy könyv Mindszentyről. Megint egy könyv az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Könyvtárnyi anyag áll rendelkezésre mindkét témáról. Lehet új dolgokat megjelentetni? Lehet eddig ismeretlen történelmi adatokkal előrukkolni? Lehet! Erre vállalkozunk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. A jegyzetek gyűjteménye részben visszaemlékezés, hiszen az események egyik meghatározó szereplője írta […]

Mindszenty József: 1956 : Írások a hagyatékból


„Egy tizennégy éves kamasz egész életére kiható emlékei a forradalomról. Nem komor, fekete-fehér képek, szemben a korabeli dokumentumokkal, hanem színesen, vibrálóan elevenek. Bizarr humor, ködöt oszlató verőfény. Hírek, ál- és rémhírek. Derűsen rigmusokat skandáló, halálba menetelő kalauzlányok, elszánt jampecek, kényszersorozott parasztlegények, ipari tanulók, kínzókamrák levert veséjű papjai. Leomló falak közt […]

Szepesi Attila: 56 vers