Dercsényi Péter: Kamaszkor ’56-ban


dercsenyi_kamaszkor„Hatvan évvel ezelőtti személyes emlékek, még oly jelentősek is, mint a magyar forradalom pillanatairól szóló beszámolók, könnyen a feledés homályába merülnek. Egyre kevesebben vannak, akik látták, átélték, netán aktív részesei voltak az eseményeknek. Az idő múlásával csökken az esélye, hogy újabb hiteles visszaemlékezések szülessenek az utókor számára. Helyükre lép kommunikációs korunk eseménydús világa, ami gyakran szolgál háborúkkal, forradalmakkal, elfedve a köszelmúlt történelmi eseményeit. Pedig, kis nemzeteknek ritkán adatik meg, hogy világtörténelmi események középpontjába kerüljenek, tehát nem szabad felejteni. A kerek évfordulók szerencsére alkalmat adnak az emlékezésre.

Számomra is ez adott ihletet történeteim megírásához. Mivel járulhat hozzá egy személyes visszaemlékezés az egykori forradalom emlékképeihez hatvan év távlatából? Létezhet még valami, ami gazdagítja a nemzeti emlékezet tárházát? Erre próbálok választ adni írásomban.

Budapesten születtem 1943-ban. Ifjúságom tarka fordulataiból néhányat bemutattam ebben a könyvben, gyorsan hozzátéve, hogy nem volt abban semmi rendkívüli, ami különbözött volna a többi kortársától. Az érdeklődésem fő iránya hamar kiderült, 5-6 évesen vagy hidat, vagy rotációs nyomdagépet rajzoltam számolatlanul. Ennek megfelelően, diplomát szereztem a Budapesti a Budapesti Műszaki Egyetemen, 1967-ben. A felmenőim között akadtak tollforgatók, sőt, politikusok is. Talán ennek köszönhető, hogy íráskészségemet korán próbálgatni kezdtem, eleinte szakcikkekben, majd a helyi sajtóban, közügyekben. A műszaki élet és a legújabb kor történései fej-fej mellett küzdve foglalták el az érdeklődési területeimet. A rendszerváltás izgalmai magukkal ragadtak, így fordulhatott elő, hogy a pestmegyei nagyközség első, szabadon választott polgármestere lettem. Azóta már visszatértem hivatásomhoz, de a vállalkozó szellemiség kísérletező kedve nem hagyott el. Bizonyíték rá ennek a könyvnek az elkészítése, azt remélve, hogy a kedves olvasó érdeklődését szolgálom vele „

A szerző
/Dercsényi Péter: Kamaszkor ’56-ban)