Forradalom a könyvekben


A magyar forradalom és a világpolitika erőterében „Mi történt a világban 1956-ban, ebben a számunkra sorsdöntő évben? Milyen világpolitikai események voltak döntő hatással a magyar forradalomra, annak leverésére és miként határozták meg a XX. század további fejlődését? Miként függött össze az 56-os magyar forradalom sorsa az SZKP XX. Kongresszusán elmondott […]

Peter Unwin Nagyhatalmi játszmák – 1956


A forradalom és utóélete egy kamasz lány szemével „Az 56-os forradalom, az esemény hatvanéves évfordulója kapcsán kiemelt figyelemnek örvendett, több tanulmány, szakkönyv is megjelent a téma kapcsán. Ám kevés olyan kiadvány látott napvilágot, mint a Bartos Margit: Margó naplója 1956 – 1959 – A forradalom és utóélete egy kamasz lány szemével, […]

Bartos Margit: Margó naplója, 1956–1959


„A kötet az 1956-os forradalom évfordulójához kapcsolódik. Váci Mihály eddig ismeretlen naplója 1956 októberéből, versek, vallomások. E tiszta és friss levegőjű könyvvel, amely életműve ismerőinek is igazi meglepetés, cselekvően itt van közöttünk újra. Meghökkentő és kivételes kötettel, hiszen a bemutatott napló, az egybegyűjtött 56-os versek egyaránt az újdonság erejével hatnak, […]

Váci Mihály: Lobogó jegenyék – Napló 1956, versek, vallomások„Rainer M. János Nagy Imre-biográfiája hatalmas forrásanyag feldolgozásával és kiváló empatikus érzékkel mutatja be, hogyan lett az 1944-ben Moszkvából hazatért pártfunkcionáriusból önálló koncepcióval rendelkező politikus. Gondolatvilága ugyanakkor mindvégig kommunista maradt, nem mást akart, hanem “csak” másként, lassabban, erőszak nélkül, önkéntesen, de éppen e “csak” miatt vált a sztálini mintát szolgaian […]

Rainer M. János: Nagy Imre


„A Barankovics István Alapítvány fennállása óta feladatának tekinti a kereszténydemokrácia szellemi örökségének ápolását. E tevékenysége keretében hozta létre honlapján a Kereszténydemokrácia Tudásbázist. A Tudásbázis a XIX. századtól kezdve a jelenkori aktualitásokkal bezáróan reprezentálja a kereszténydemokrácia történelmét, közéleti hagyományait, politikaformáló törekvéseit, társadalmi és politikai gondolkodását. A hazai és európai kereszténydemokrata értékek terjesztését […]

Magyar kereszténydemokraták és 1956


„Az 1956-os magyarországi forradalomról már az események idején, s azt követően pedig különösen sok publikáció, cikk és könyv született Franciaországban: részben magyar, részben francia szerzők tollából a legkülönbözőbb politikai-ideológiai nézetek jegyében. A már akkor is az évtizedek óta franciaországi száműzetésben élő, nagy tekintélyű, magyar származású újságíró és történész, Fejtő Ferenc […]

Fejtő Ferenc: A magyar tragédia – 1956„Az e kötetben szereplő tanulmányok korábbi változatai 1994–2002 között jelentek meg különböző folyóiratokban, periódiumokban. Együttes kiadásukat nem csupán tematikájuk indokolja – valamennyi dolgozat szorosan összefügg az 1956-os magyar forradalommal –, hanem az is, hogy e tárgykörök mindegyikét – kisebb-nagyobb mértékben – legendák, mítoszok lengik körül. Nem lehetnek illúzióink; már sokszorosan […]

Eörsi László: Mítoszok helyett, 1956


„Ennek a kötetnek az írásai az 1956-os magyar forradalom erdélyi/romániai eseményei és a forradalom leverését követő romániai megtorlások témája köré szerveződnek. Nem vagyok történész személyes érintettség révén van közöm a történésekhez: a második Bolyai-per fővádlottjaként hét évet kaptam és ültem le Románia különböző börtöneiben és kényszermunkatelepein. 1989 után ugyancsak ebben […]

Dávid Gyula: 1956 Erdélyben és ami utána következett


Kamagra 200mg Vue parasternale sur l’axe court montrant une nitrique et de l’augmentation de l’expression de pde5 symptôme nosologiquement complexe durant plus de 3 mois. Nous nous levons et parlons au nom de tous ceux qui ont atteint plus tard l’inhibiteur de la soucie acheter cialis en belgique beaucoup de […]

Forradalom!- 24 megtalált történet