Kő András: Melbourne 1956


ko_melbourneRészlet Hegyi Gyulának, a magyar olimpiai csapat vezetőjének 1956. november 1-jei nyilatkozatából: “Nekünk igenis részt kell vennünk az olimpián. Ezt indokolja az is, hogy a TAI [Transports Aériens Intercontinentaux] francia repülőtársaságnak, valamint a különböző ausztráliai cégeknek már előre teljes egészében kifizettük a részvétel és az utazás költségeit, így – ha itthon maradunk – a hatalmas összeg a veszendőbe megy. Teljes mértékben együtt érzünk a magyar fiatalsággal, és mostoha körülmények között, de még nagyobb akarattal szeretnénk dicsőséget szerezni szabad hazánknak…” Részlet Hegyi Gyulának,a magyar olimpiai csapat vezetőjének 1957. november 7-i, ünnepi beszédéből: “Mintha a pokol ezer ördöge fogott volna össze földi képviselőivel, az Amerikából és Európából odasereglett magyar gyászvitézek tépték, marcangolták csapatunkat, reménykedve abban – ha már országunkban nem sikerült a fehérterror, az ellenforradalom győzelme -, legalább a magyar olympiai csapatot rabolják el népünktől. A felzaklatott idegállapotban, a túlfűtött idegességben, mintha bomba robbant volna 1956. december 6-án reggel, hogy az általunk bérelt repülővel a társaság nem hajlandó sportolóinkat visszaszállítani Európába, amennyiben 100 000 dollárt 5 órán belül a magyar csapat nem helyez letétbe valamelyik banknál…