Németh László: A magyar forradalomról


nemeth_magyar_forr„Németh László kézirata a magyar forradalomról évtizedek lappangása után került elő a családi hagyatékból, és aligha kell mondanunk, hogy megrázó erejű írás, Németh sajátosan egyedi perspektívája, moralitása, harmadikutassága olyan vonások, amelyek a maguk rejtett és nyílt módján mélységesen összefüggtek a forradalom természetével. Olyannyira, hogy talán azt is mondhatnánk: 1956 az a forradalom volt, amelyre az író egész életében vágyott… Az 56-os forradalom 55. évfordulójára jelentetjük meg. Sajtó alá rendezte az író lánya: Németh Judit, aki a következő megjegyzést fűzte a könyvhöz:

Amikor Németh László halála után, 1976-1977-ben a hagyatékát feldolgoztuk, több gyűrött, vékony A/5 méretű irkalapból álló iratcsomót félretettünk, mert láttuk, hogy azok tartalma akkor nem publikálható. …

Németh László 1956-ban, a Galilei bemutatása után Szigligetre utazott, a forradalmi időszak első felét ott élte át. Onnan Pestre visszatérve bekapcsolódott a forrongó szellemi és politikai életbe (Petőfi Párt) és sorozatban írta újságcikkeit.

Erről az életszakaszáról számolt be később a Magam helyett című önéletrajzának záró fejezetében. November 4-én elhagyta otthonát, szinte napról-napra vándorolt ismerőstől ismerősig, majd átmenetileg egy máriaremetei nyaralóban kötött ki. Közben különböző helyeken hagyott kézirattöredékeket, sőt közöl verset is… November közepén a máriaremetei nyaralóban írta A magyar forradalomról című tanulmányát, illetve az eredetileg Kádárról írott részt megsemmisítette…Az új változat a közölt A Kádár-kormányról című írás…Ezután, 1956. november 26-án egy Tamási Áronnak írott levélben fogalmazta meg álláspontját az írók és más értelmiségiek követendő magatartásáról.

Jelen kötet összeállításával az volt a célunk, hogy az eddig csak különböző helyen és különböző időben megjelent írásokat együtt elérhetővé tegyük.”

 

/Németh László: A magyar forradalomról 151-153. o. /