Októberi stációk : Nagy Gáspár és 1956 : Válogatott írások


oktoberi_staciok_kepAz Októberi stációk … a 2007 januárjában, életének 58. évében elhunyt költőről elnevezett alapítvány kérésére született meg. A gyűjteményben Nagy Gáspár 1956-ról szóló versei mellett olyan dokumentumok, interjúrészletek, tanulmányok olvashatók, amelyekből – középpontban a magyar írótársadalom szerveződésével – élményszerűen kirajzolódik az adott korszak rendkívül mozgalmas és izgalmas története. Ráláthatunk a hetvenes és különösen a nyolcvanas, kilencvenes évek korántsem homogén szellemi, politikai kataklizmáira, drámáira, visszásságaira, ellentmondásosságaira, melyekre emlékeznünk kell.

… Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verséhez hasonlóan Nagy Gáspár  Öröknyár: elmúltam 9 éves című költeménye – melyben Nagy Imre mártírhalált halt miniszterelnök eltemetését és a gyilkosok néven nevezését követelte – is a forradalom ikonikus versévé vált. Az 1984-es Öröknyár… és az 1986-os A Fiú naplójából…című versek megjelenését országos politikai botrányok követték, szerkesztők leváltása, és a szegedi Tiszatáj folyóirat betiltása. Nagy Gáspár azonban nemcsak e két versével, de egész költészetével és ezzel a költészettel tökéletesen egybevágó életével őrizte a magyar forradalom tisztaságának és méltóságának emlékezetét.

… a költő szülőfalujában, a Vas megyei Bérbaltaváron gyermekként személyesen találkozott a Nyugatra menekülő ’56-os hősökkel. Sokan az ő házukban szálltak meg, hallgatta történeteiket, és az is az emlékezetébe égett, amikor két évvel később, 1958-ban Nagy Imréék kivégzését családja megsiratta. Nagy Gáspár a pannonhalmi bencés gimnáziumban tanult, itt érettségizett. Tanúja volt tanárai meghurcolásának, a rendszer hisztérikus bizalmatlanságának, ugyanakkor a nemzet ezeréves és a kereszténység kétezer éves hagyományához való kulturális, lelki, erkölcsi hűsége is megerősítést kapott. Nagy Gáspárt – vallomása szerint – valójában az 1968-as szégyenteljes csehszlovákiai megszállás, a „prágai tavasz” leverése tette érzékennyé a történelem iránt. A Szent István napján az országból Csehszlovákiába dübörgő „testvéri” tankok szégyene ébresztette rá arra, hogy a magyar forradalom vérbefojtása után tizenkét évvel sem beszél senki sem a világtörténelmi jelentőségű forradalomról, sem az azt követő rettenetes megtorlásról.

…a szocializmus harminckét esztendeje alatt Nagy Gáspár volt az egyetlen magyar költő, aki szakítva az 1956-os tabuval, említett, Öröknyár… című versében egyértelműen utalt Nagy Imrére és az ’56-os mártírok gyilkosaira: „egyszer majd el kell temetNI / és nekünk nem szabad feledNI / a gyilkosokat néven nevezNI”. Az Új Forrásban megjelent vers a hatalom példátlan arroganciáját váltotta ki. Nagy Gáspár ebben a helyzetben lemondott az Írószövetségben betöltött titkári posztjáról, de elveihez hű maradt. Szent Pált idézte: „Hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan […], mert jön idő, amikor […] az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Te azonban maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd az ige hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat.” Nagy Gáspár egyszerűen csak komolyan vette, hogy az íróknak erkölcsi kötelességük az igazságot akkor is kimondani, ha az kényelmetlen, és akkor is, ha személyes egzisztenciájuk kifejezetten megsínyli azt.

…Nagy Gáspárt keserűséggel töltötte el a rendszerváltozás drámai ellentmondásossága, a régi hatalom új köntösben való átmentése, a társadalmi, nemzeti megosztottság, és különösen ’56 megítélésének és emlékezetének elsikkasztása, elmaszatolása, az erkölcsi rehabilitáció elhúzódása. …

Nagy Gáspár, mint a pompeji katona, hajlíthatatlan, konok következetességgel örök őrzője és védelmezője az ötvenhatos magyar forradalom emlékezetének. Októberi stációk – Keserű töredékek című versében így ír: „Talán kell még ötven év… / akkorra már mindenki lelép / ezen és azon az oldalon …/ s nem marad már más egyéb, / csak vegytisztán a forradalom!”

 

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

/http://www.magyarkurir.hu/kultura/szepesi-attila-es-nagy-gaspar-1956-os-versei-nap-kiadonal/