„A magyar fővárosban 1956 októberében kirobbant forradalom hatására Budapest a nemzetközi érdeklődés középpontjába került: a város hétköznapi terei, mindennapi helyszínei egyszerre világpolitikai jelentőségű tanácskozások témái lettek, és az utcákon készült képek bejárták a világsajtót. A megtapasztalt szabadság élménye, a forradalom történetei – és nem egy esetben az októberi napokhoz kapcsolódó […]

Tabajdi Gábor: Budapest a szabadság napjaiban 1956


„1956 csodája hatvan évvel ezelőtt ragadta magával Magyarországot és röpítette csillag-magasba. Fellobbanó fénye mintha Európát, távoli földrészeket is bevilágított volna. Ilyen hosszú idő elteltével mit tud kezdeni az ország a forradalom emlékével? Gyönyörű öröksége hogyan van jelen napjainkban – most, amikor a zsarnoki hatalom eltűnt, és büszkeséggel ünnepelhetnénk a világtörténelmi […]

Fenyvesi Félix Lajos: Arcok örökidőben : Huszonkilenc beszélgetés 1956-ról


„Vérbeli újságíróként rótta az utcákat, üzemekbe látogatott el, szenvedélyes vitákon vett részt a most megjelent kötet szerzője. Hat évtizeddel ezelőtt sem volt (már) „pesti srác” a … l 97. évébe lépő Tatár Imre; nem fogott fegyvert, inkább felnőtt fejjel, higgadtan figyelte, elemezte az akkori eseményeket. 1956. november 13-tól 1957. május […]

Tatár Imre: Napló ’56 : Újságok, utcák, emberekAz Októberi stációk … a 2007 januárjában, életének 58. évében elhunyt költőről elnevezett alapítvány kérésére született meg. A gyűjteményben Nagy Gáspár 1956-ról szóló versei mellett olyan dokumentumok, interjúrészletek, tanulmányok olvashatók, amelyekből – középpontban a magyar írótársadalom szerveződésével – élményszerűen kirajzolódik az adott korszak rendkívül mozgalmas és izgalmas története. Ráláthatunk a hetvenes […]

Októberi stációk : Nagy Gáspár és 1956 : Válogatott írások


„A tanulmány az 1956-os forradalomhoz köthető zeneműveket kultúratudományi megközelítésben elemzi. Az alapkérdés valamennyi esetben az, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a zenemű és a forradalom között. A kutatás az életrajzokat, a kották bejegyzéseit, a zenei dramaturgiát, a közönség és a cenzúra értelmezéseit tekinteti kiindulópontnak. A könyvben szereplő zeneszerzők önmagukat nem […]

Windhager Károly Ákos: Vivente e moriente : 1956 emlékezete a ...


Sándor Iván könyve több nemzedékhez szól. Azokhoz is, akik még átélték az ötvenhatos forradalmat és szabadságharcot, és azokhoz a fiatalokhoz is, akik talán semmit sem tudnak róla. Mint a záró tanulmány tudós szerzője, Gyáni Gábor írja, olyan új nyelvet talált, amely az átélő emlékeinek, az esszéista gondolati összegezéseinek, az író […]

Sándor Iván: A forradalom visszanéz, 1956A “Vörös Csepel” hűségében talán leginkább megbízott a kommunista diktatúra. Mindhiába, pár nap múlva összeomlott a helyi hatalom, bázisaikat rövid időn belül elfoglalták a zsarnokságot végképp megelégelő tömegek. A felkelők különösen a városrész központját és a Királyerdőt vonták ellenőrzésük alá. Bár a régi hatalom átmenetileg visszaszerezte a városrészt, de a […]

Eörsi László: A csepeli fegyveres ellenállás, 1956


„Hatvan évvel ezelőtti személyes emlékek, még oly jelentősek is, mint a magyar forradalom pillanatairól szóló beszámolók, könnyen a feledés homályába merülnek. Egyre kevesebben vannak, akik látták, átélték, netán aktív részesei voltak az eseményeknek. Az idő múlásával csökken az esélye, hogy újabb hiteles visszaemlékezések szülessenek az utókor számára. Helyükre lép kommunikációs […]

Dercsényi Péter: Kamaszkor ’56-ban


„Az 1956-os magyar forradalom szegedi eseményeiben kiemelkedő és meghatározó jelentőségű volt Baróti Dezső szerepvállalása, aki akkor a Szegedi Tudományegyetem rektora volt. Annak ellenére volt ez így, hogy az egyetemi forradalmi bizottsági tagságán kívül semmiféle tényleges forradalmi vezető tisztséget nem töltött be. Már a forradalom kitörése előtt a szegedi MEFESZ létrejöttének […]

Bálint László: Rektor a forradalomban és a megtorlásban